Jak uzyskać dostęp do e-dziennika dla mieszkańców Gorzowa i okolic?

Librus Synergia

Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp (lub odzyskać dostęp) do E-DZIENNIKA, należy podać e-mail i PESEL (opcjonalnie). Jeżeli użytkownik podał powyższe dane, to zostały one wprowadzone do systemu i można uzyskać dostęp do E-DZIENNIKA w następujący sposób:

  1. Wejdź na stronę https://aplikacje.edukacja.gorzow.pl i kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu do konta.
2. W oknie Przywracanie dostępu jako nazwę użytkownika wprowadź swój adres e-mail lub PESEL (jeśli podano) lub identyfikator wygenerowany przez system. Następnie zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

3. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlanego na stronie, informującego o przesłaniu na Twój adres e-mail (zapisany w systemie) wiadomości zawierającej dalsze instrukcje.

Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, kliknij w wiadomość którą dostałeś i przeczytaj ją. Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub, w szczególnych przypadkach, do skrzynki wiadomości-śmieci (spamu), stąd należy sprawdzić obydwie.

4. Kliknij znajdujący się w wiadomości link aktywacyjny – zostaniesz przekierowany na stronę, na której będziesz mógł zmienić swoje hasło.

Odnośnik umożliwiający przywrócenie/ nadanie hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu. Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą można wykonać wielokrotnie.5. W oknie Przywracanie hasła użytkownika w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje hasło. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa:

  • długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfanumeryczne (np. @ # ! +),
  • może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska)
  • nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie


Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj. O prawidłowej autoryzacji użytkownika świadczy komunikat:

Hasło użytkownika [ JANKOWA17 ] zostało zmienione.

Instrukcja w PDF do pobrania